Homepage | Borderline algemeen | Borderline voor Suzanne | Borderline volgens mijn psychiater | Borderline volgens mijn spv'er | VERS training | Verhalen van omstanders van iemand met Borderline | Stemmen horen | HEE !!! | Depressie | Depressie bij kinderen | Depressie bij jongeren | Depressie bij ouderen | Post partum depressie | Elektro Convulsie Therapie (ECT) | Neuro Linguistisch programmeren (NLP) | Gedichten | Kinderverhaaltjes

Stemmen horen

Stemmen horen, hoe vaak komt het voor?
In de algemene bevolking blijkt 2-6% van de mensen stemmen te horen, maar toch voldoet slechts een klein deel van hen aan de criteria voor een psychiatrische diagnose. Er zijn veel verschillende diagnoses waarbij je stemmen kunt horen zoals bijvoorbeeld depressie, manie, psychose, dissociatieve stoornissen en organische stoornissen.

Onderzoeken naar stemmen horen
Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar het horen van stemmen, ook bij kinderen en hieruit kwam naar voren dat de meeste stemmenhoorders zowel binnen als buiten hun hoofd stemmen horen. De meeste stemmen spreken in de jij vorm. Veel kinderen hadden na 3 jaar ongeveer geen last meer van hun stemmen of hadden een goede manier gevonden om ermee om te gaan.

Het verschil tussen patiënten en niet-patiënten
Het verschil tussen patiënten en niet patiënten was dat patiënten veelal negatieve stemmen horen, die commentaar geven op hun gedachten en gedrag. Ook zijn patiënten vaak banger voor hun stemmen, bij niet patiënten is dat allemaal minder.

Wat is stemmen horen nou precies?
Stemmen horen is een signaal voor problemen en je wordt pas patiënt als je niet met de stemmen en de onderliggende problemen kunt omgaan. Stemmen zijn boodschappers die soms vervelende boodschappen brengen.

Stemmen horen is soms een afweermechanisme dat je beschermt tegen overweldigende of onacceptabele gevoelens.

Wanneer begint het?
Het begin van stemmen horen is vaak terug te voeren op een ondraaglijke levenssituatie, recentelijke of trauma's uit de kindertijd, of wanneer er een conflict bestaat tussen het ideaal en de werkelijkheid.

Het Maastrichts stemmeninterview
In Maastricht is het Stemmeninterview ontwikkeld. Dit is een vragenlijst die hulpverleners en cliënten in staat stelt om veel te weten te komen over iemands stemmen. D.m.v. dit interview probeert men erachter te komen wie de stemmen zijn. Zijn het mannen of vrouwen, hoe oud zijn ze, hoe heten ze en wat willen ze? Wanneer zijn ze voor het eerst gekomen, wanneer komen ze opzetten (wat lokt het uit?) en zijn er ervaringen in het verleden te vinden die tot het horen van stemmen hebben geleid?
Verder probeert het interview erachter te komen wie de stemmen representeren (wie stellen ze voor?) en voor welk probleem staan deze stemmen nou eigenlijk (wat willen ze nu echt met hun boodschappen.)

De behandeling
De behandeling is erop gericht om meer controle te krijgen over je leven en de stemmen en hierdoor dus vermindering van de angst voor de stemmen en andere dingen in je leven. Ook is het doel dat de cliënt weer eigenaar wordt van de stemmen i.p.v. slachtoffer van de stemmen. En dat de cliënt een eigen identiteit ontwikkelt waardoor hij zijn sociale en emotionele (onderliggende) problemen kan oplossen.

Wat kun je op de korte termijn nou aan de stemmen doen?
Je kunt beginnen met een tijd te reserveren (bijvoorbeeld iedere avond tussen 21u en 22u) waarop je naar de stemmen luistert en met ze praat. Je kunt ze dan vragen stellen over het waarom van bepaalde opdrachten. Luisteren wil niet zeggen dat je ook moet doen wat ze zeggen! Je kunt proberen de stemmen voor een periode weg te sturen of proberen om afspraken met ze te maken. Je kunt een dagboek bijhouden waarin je precies opschrijft wat ze allemaal zeggen en je kunt proberen na te gaan of het waar is wat ze allemaal zeggen. Probeer je grenzen te stellen en opdrachten uit te stellen of zelfs te weigeren en laat je boosheid (in de omgang met andere mensen)op een adequate manier zien!
Verder kun je op de stemmen proberen in te spelen. Wanneer jij denkt dat een bepaalde situatie moeilijkheden op gaat leveren met je stemmen, probeer dan om dit op te vangen zelfs als dat zou betekenen dat je sommige dingen na moet laten (bijvoorbeeld niet naar een druk evenement gaan).

Praten met de stemmen


De stemmen zijn nogal eens in staat om een gesprek te voeren met de stemmenhoorder en soms ook met iemand anders (bijvoorbeeld een therapeut). Een therapeut kan vaak een ander soort (minder destructief) gesprek op gang brengen dan de stemmenhoorder zelf. Stemmen hebben beschermende kwaliteiten die je moet leren zien. Stemmen hebben vaak iets te zeggen over de persoon en over diens levensgeschiedenis. De inhoud en de toon van de stemmen kan in de loop van de tijd veranderen.

Tot slot
Tot slot blijkt heel duidelijk dat stemmen horen een (psychologische) realiteit is. De stemmen geven vaak informatie over emotionele thema's waar de persoon mee worstelt. De houding van de stemmenhoorder tegenover de stemmen is vaak bepalend voor het functioneren van de stemmenhoorder!!!

Met dank aan DC.

 

 

Op 25 februari 2007 is er een e-mailgroep opgericht voor stemmenhoorders. Wanneer je lid wilt worden, neem dan  een kijkje op: http://health.groups.yahoo.com/group/stemmenhoren/.

Ik hoop gauw wat nieuwe leden te mogen begroeten.

Links:

http://www.stichtingweerklank.nl/ (nederlands)
http://www.intervoiceonline.org/ (engels)
http://www.stimmenhoeren.de/ (duits)
http://www.efc-institut.de/ (duits/engels/nederlands)

 

Er is een Nederlandstalige website voor kinderen en jongeren (en hun ouders/verzorgers) die stemmen horen en beelden zien, die anderen niet kunnen horen of zien. Het is een vertaling van een Londens Project (Voice Collective). Op deze website vindt je o.a. veel praktische informatie over wat stemmenhoren inhoudt, maar ook tips over hoe je ermee om kunt gaan. Je vindt er foldermateriaal dat je gratis kunt downloaden. En hoewel de website oorspronkelijk bedoeld is voor kinderen en jongeren, is de website, de informatie en het foldermateriaal een absolute aanrader voo riedereen die stemmenhoort of die met iemand te maken heeft die stemmenhoort!!!

http://www.duidelijketaal.eu (nederlands)

 

Stuur me een e-mail!!!

 

Laatste wijziging op: 17-09-2013 16:50