Homepage | Borderline algemeen | Borderline voor Suzanne | Borderline volgens mijn psychiater | Borderline volgens mijn spv'er | VERS training | Verhalen van omstanders van iemand met Borderline | Stemmen horen | HEE !!! | Depressie | Depressie bij kinderen | Depressie bij jongeren | Depressie bij ouderen | Post partum depressie | Elektro Convulsie Therapie (ECT) | Neuro Linguistisch programmeren (NLP) | Gedichten | Kinderverhaaltjes

Elektro Convulsie Therapie

ECT is een behandelmethode voor mensen die aan depressies lijden en staat voor Elektro Convulsie Therapie.

In 1939 werd deze behandeling in Nederland ingevoerd nadat gebleken was dat mensen na het krijgen van een epileptische aanval een tijdelijke verbetering van hun symptomen te zien gaven.
Bij ECT wordt op een kunstmatige manier een epileptische aanval opgewekt en door dit enkele malen te herhalen kunnen mensen met een ernstige depressie zich beter gaan voelen of zelfs helemaal herstellen van hun depressie.
Hoewel de behandeling vroeger omstreden was is de uitvoering inmiddels verfijnd en is het nu veilig en doeltreffend gebleken. In tegenstelling tot vroeger vindt ECT nu onder narcose plaats, er is meer bekend over de techniek van de behandeling en de apparatuur is sterk verbeterd. Hierdoor is de behandeling veiliger geworden en ook meer geaccepteerd. De laatste jaren zien we dan ook weer een toename van het aantal patiŽnten dat met ECT behandeld wordt.

Voor wie is ECT geschikt?

De eerste en meest voorkomende groep pati뮴en die voor ECT in aanmerking komen zijn mensen met een zeer ernstige depressie die niet of nauwelijks reageren op medicatie of hier heel veel ernstige bijwerkingen van hebben.
Sommige mensen kunnen de medicijnen tegen een depressie niet verdragen, door een andere ziekte, door zwangerschap, ouderdom of een ziekte aan het hart, ECT vormt dan een veilig alternatief.
ECT geeft in tegenstelling tot de medicijnen voor een depressie snel resultaat. In gevallen waarbij niet te lang gewacht kan worden op resultaat kan dan ook gekozen worden voor ECT. Het gaat dan vaak om situaties die levensbedreigend zijn. Ook bij mensen die aan een manische psychose lijden in het kader van een manisch depressieve stoornis kan gekozen worden voor ECT wanneer de medicatie niet goed werkt.
In zeldzame gevallen kan ECT ook worden toegepast bij patiŽnten met schizofrenie.De werking van ECT

Bij ECT wordt opzettelijk een epileptische aanval opgewekt. Dat gebeurt door het toedienen van een korte stroomstoot in het hoofd, waardoor allerlei spieren gaan samentrekken en er een epileptische aanval ontstaat. De precieze werking van ECT kent men niet, maar men heeft er natuurlijk wel ideeŽn over. Zo vermoedt men dat door de elektroshocks de hoeveelheid en concentraties van verschillende neurotransmitters (overdrachtstofjes in de hersenen) veranderen, zodat er een nieuw, gezonder evenwicht ontstaat waardoor de overdracht binnen de hersenen hersteld wordt.

Een andere theorie heeft ermee te maken dat tijdens een epileptische aanval veel hormonen vrijkomen die op hun beurt weer invloed hebben op andere organen. Hierdoor zou uiteindelijk weer een normaal niveau van hormonen bereikt worden, met als resultaat dat de patiŽnt zich beter gaat voelen. Maar voor we de werking van ECT echt goed kunnen begrijpen, is er nog veel onderzoek nodig.

Wanneer moet je geen ECT gebruiken?

Sommige lichamelijke aandoeningen geven een verhoogd risico op complicaties bij ECT, maar wanneer er goed behandeld wordt, hoeft het geen belemmering te zijn voor ECT. Na een hartinfarct is er een verhoogd risico op complicaties bij ECT, ook bij ernstige hoge bloeddruk, stoornissen in de bloedstolling en bij bepaalde longziekten zijn er kansen op complicaties.
Sommige oogziekten (het loslaten van het netvlies of een verhoogde oogboldruk) of neurologische aandoeningen in het hoofd zoals een hersenbloeding of een hersentumor kunnen een reden zijn om af te zien van ECT.

Wanneer besloten is dat iemand voor ECT in aanmerking komt dan moet nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Er moet toestemming gevraagd worden voor de behandeling. Wanneer de patiŽnt hier zelf niet toe in staat is dan kan dat via een wettelijk vertegenwoordiger gedaan worden. Voordat iemand toestemming geeft moet hij natuurlijk voldoende geÔnformeerd worden over de behandeling en uiteraard mag hier ook familie of vrienden bij aanwezig zijn. Alle werkingen en bijwerkingen dienen te worden besproken. Behandeling dient altijd te geschieden met goedkeuring van de patiŽnt, alleen wanneer er direct levensgevaar is dan mag er buiten de patiŽnt's wens ECT uitgevoerd worden.
Het is raadzaam om voor de behandeling met ECT te stoppen of te minderen met de bestaande medicatie en er dient een lichamelijk onderzoek te hebben plaatsgevonden. Soms wordt er ook een hartfilmpje gemaakt.

Hoe wordt ECT uitgevoerd?

ECT wordt onder een lichte algehele narcose uitgevoerd. Hierdoor is er naast een psychiater ook een anesthesist bij.
 De patiŽnt wordt onder narcose gebracht en krijgt vervolgens spierverslappende middelen toegediend. Er worden elektroden op het hoofd geplaatst en dan wordt er een kortdurende stroom door het hoofd gestuurd en op die manier een epileptische aanval opgewekt. Dit gebeurt allemaal onder volledige bewaking van hart en hersenactiviteit. Er treden normaal gezien schokkende bewegingen op van de armen en de benen, maar door de spierverslappers blijft de patiŽnt toch rustig liggen. Na enkele minuten wordt de patiŽnt weer wakker en vaak herinnert hij zich dan niks van wat er is gebeurd.
Meestal vindt de behandeling 2-3 keer per week plaats, vaal gedurende een aantal weken.

Medicijnen en ECT

De behandeling met andere medicijnen tegen psychische ziektebeelden wordt vaak gestopt omdat gelijktijdig gebruik de resultaten van de ECT negatief zouden kunnen beÔnvloeden. Ook kan gelijktijdig gebruik de kans op bijwerkingen verhogen. Kalmerings- en slaapmiddelen (benzodiazepinen) kunnen het krijgen van een aanval bemoeilijken en benadelen dus het effect van de ECT. Het heeft dan ook de voorkeur om het gebruik van deze middelen zoveel mogelijk te beperken.

Einde van de behandeling

50-90% van de mensen reageert goed op de ECT. Het besluit om ermee te stoppen wordt genomen door de behandelend psychiater.
Meestal zal dit zijn wanneer de patiŽnt volgens plan verbeterd is of wanneer er verder geen verbetering meer plaatsvindt. Gemiddeld zijn er ongeveer 12 behandelingen nodig.
Na de ECT worden de medicijnen weer terug opgestart om de verbetering te behouden.

ECT is slechts een onderdeel van een uitgebreidere behandeling. Het genezen van een depressie bestaat uit vele facetten, zo zal er ook aandacht moeten worden geschonken aan de onderliggende oorzaken van de depressie, bijvoorbeeld dmv gesprekken met een psychiater.

In sommige gevallen, wanneer mensen na verloop van tijd weer klachten krijgen kan er besloten worden tot onderhoudsbehandelingen met ECT.

Bijwerkingen en risico's van ECT.

Hoewel ECT een veilige behandelmethode is, zijn er toch ook bijwerkingen en risico's. Veel van deze bijwerkingen houden verband met de lichte narcose die mensen ondergaan.ECT in Nederland

In Nederland is het op steeds meer plaatsen mogelijk om een ECT behandeling te ondergaan. Zo kun je in alle academische ziekenhuizen momenteel ECt ondergaan en verder ken een groot aantal algemene psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen de behandeling toepassen.

Belangrijke adressen:Met vragen over alles wat te maken heeft met de ziekte depressie of voor een luisterend oor kunt u bellen met de Informatie- en advieslijn van het NFGV-Depressie Centrum
telefoon: 0900-9039039 (20 ct/min)
op werkdagen van 10-16uStuur me een e-mail!!!

Laatste wijziging op: 27-07-2005 15:17