Homepage | Borderline algemeen | Borderline voor Suzanne | Borderline volgens mijn psychiater | Borderline volgens mijn spv'er | VERS training | Verhalen van omstanders van iemand met Borderline | Stemmen horen | HEE !!! | Depressie | Depressie bij kinderen | Depressie bij jongeren | Depressie bij ouderen | Post partum depressie | Elektro Convulsie Therapie (ECT) | Neuro Linguistisch programmeren (NLP) | Gedichten | Kinderverhaaltjes

Ouderen en depressie

Inleiding

Een depressie wordt bij oudere mensen vaak niet herkend omdat de verschijnselen zoals vergeetachtigheid, weinig energie, somberheid en eenzaamheid bij het ouder worden horen.
Dat veel ouderen last hebben van deze symptomen is niet zo gek want door hun hoge leeftijd hebben ze al vele malen afscheid moeten nemen van dierbaren in hun omgeving, maar ook van dingen die voor hen belangrijk waren en die ze nu niet meer kunnen doen. De bovenstaande symptomen horen dus ook een beetje bij het rouwproces dat ouderen steeds opnieuw meemaken. Toch is het niet vanzelfsprekend dat elke oudere deze klachten ook krijgt.
De depressieve klachten worden bij ouderen vaak niet herkend omdat ze aan de leeftijd worden toegeschreven en omdat de klachten verschillen van die van jongere mensen met een depressie.

Moeilijk te herkennen

Bij ouderen uit een depressie zich op een andere manier . Zij hebben niet zozeer last van extreme somberheid en het lege gevoel, maar hun stemming is vaker met en gelaten.
Vaak voelen ze zich in gezelschap wat beter, waardoor de depressie voor de buitenwereld verborgen blijft.
Bij depressieve ouderen komen de bijkomende lichamelijke klachten veelvuldig voor, zoals bijvoorbeeld benauwdheid, hoofdpijn of vergeetachtigheid. Soms blijkt de depressie ook uit kleine gedragsveranderingen zoals minder zorg voor het eigen uiterlijk en weinig belangstelling voor dagelijkse bezigheden of hobby's.

Daar komt nog eens bij dat veel ouderen hun sombere gevoel logisch vinden want ze hebben al zoveel in moeten leveren in hun leven. Velen omschrijven het gevoel dan ook als "eenzaamheid" en besteden er verder weinig aandacht aan. Ze praten ook niet veel over hun gevoelens omdat ze niet willen en mogen klagen van zichzelf. Wanneer ze wel aandacht vragen, is het vaak voor de lichamelijke klachten.
Een depressie bij ouderen wordt ook wel eens verward met beginnende dementie. De concentratie- en geheugenstoornissen lijken daar ook wel enigszins op.

Het ontstaan van een depressie bij ouderen

Bij ouderen ontstaat een depressie altijd geleidelijk aan en zijn er diverse factoren die leiden tot een depressie.

Biologische factoren die een rol spelen zijn onder andere erfelijkheid. Maar ook het gebruik van hormonen, medicijnen en alcohol kunnen het ontstaan van een depressie uitlokken.
Ook ziekte en invaliditeit speelt bij ouderen vaak een rol. Mensen met bijvoorbeeld Parkinson, diabetes of schildklier- of bijnierschors afwijkingen, maar ook mensen met hart- en vaat ziekten of mensen die een beroerte hebben gehad lopen een groter risico op depressie. Het kan een direct lichamelijk gevolg van de ziekte zijn, maar ook de veranderingen in levensperspectief spelen een rol.

Sociale factoren van belang zijn bijvoorbeeld verdreitige of schokkende gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare. Rouw kan omslaan in een depressie.
Ook ingrijpende veranderingen kunnen voor een depressie zorgen. Bijvoorbeeld wanneer iemand naar een verzorgingshuis moet of wanneer iemand sociale contacten moet missen.

Ook psychische factoren spelen een rol bij het krijgen van een depressie. Zo hangt het ervan af hoe goed iemand is in het oplossen van problemen, hoe makkelijk iemand dingen kan loslaten en hoe iemand verdriet verwerkt.

Hoe vaak komt het voor?

2-3 % van de ouderen heeft een ernstige depressie, maar liefst 15-20 % heeft een lichtere vorm.
Bij vrouwen komt het 2x zoveel voor als bij mannen en van de 1200 mensen die jaarlijks als gevolg van een depressie een einde maken aan hun leven, is maar liefst 33% ouder dan 60 jaar!!!

Behandeling

Ook bij ouderen dient de behandeling te bestaan uit een combinatie van praten en pillen. Ook voor ouderen bestaan er speciale therapiegroepen en cursussen waarbij de deelnemers leren om te gaan met hun depressie. Je volgt zo'n cursus met lotgenoten en dat biedt vaak veel steun!

Met vragen over alles wat te maken heeft met de ziekte depressie of voor een luisterend oor kunt u bellen met de Informatie- en advieslijn van het NFGV-Depressie Centrum
telefoon: 0900-9039039 (20 ct/min)
op werkdagen van 10-16uStuur me een e-mail!!!

Laatste wijziging op: 27-07-2005 15:16