Homepage | Borderline algemeen | Borderline voor Suzanne | Borderline volgens mijn psychiater | Borderline volgens mijn spv'er | VERS training | Verhalen van omstanders van iemand met Borderline | Stemmen horen | HEE !!! | Depressie | Depressie bij kinderen | Depressie bij jongeren | Depressie bij ouderen | Post partum depressie | Elektro Convulsie Therapie (ECT) | Neuro Linguistisch programmeren (NLP) | Gedichten | Kinderverhaaltjes

jongeren en depressie

inleiding

Bij pubers komt het regelmatig voor dat ze geen zin hebben in contact met vrienden of in uitgaan. Ze spijbelen, experimenteren met alcohol en drugs en lopen soms zelfs weg van huis. Veel pubers zijn pessimistisch en zwaarmoedig. Toch is dit allemaal van tijdelijke aard.
Wanneer een puber langere tijd somber is of zich blijft afzetten tegen de wereld, kan er sprake zijn van een depressie.
Tijdens de puberteit gaan jongeren hun eigen identiteit ontwikkelen. Ze gaan op zoek naar hun persoonlijke voorkeuren, hun mogelijkheden, hun wensen en ze gaan hun grenzen verkennen.
Tegelijkertijd verandert er ook nog heel veel in en aan hun lichaam. Soms schamen ze zich voor hun lijf. Ze zoeken hun eigen weg en proberen zich los te maken van thuis en gaan het liefst om met leeftijdgenoten. Dit kan zorgen voor conflicten met de ouders/opvoeders. Dat kan samengaan met onzekerheid, angst en eenzaamheid. het ene moment is de jongere blij en vrolijk en kan de hele wereld aan, het volgende moment is hij dwars, koppig en chagrijnig. Kenmerkend voor een gewone puberteit is dat deze gevoelens voorbij gaan. Bij een jongere met een depressie blijven de klachten aanhouden of zijn ze ongewoon hevig. Vaak zijn er dan ook meerdere klachten tegelijk.

Hoe ziet een depressie er bij jongeren uit?

Een depressieve jongere is somber en lusteloos. Hij voelt zich rot, is vaak verdrietig en (heeft het gevoel dat hij) moet huilen. Vaak heeft hij de neiging zich te isoleren, sommigen vluchten ook in alcohol en drugs. Hij piekert veel, heeft faalangst, voelt zich wanhopig en soms ook besluiteloos.
Vaak gaat een depressie ook gepaard met allerlei lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, weinig energie of vermoeidheid. Soms valt de jongere af of komt juist aan. Soms slaapt de jongere heel veel, maar anderen zijn juist weer slapeloos.
De meeste depressieve jongeren hebben een negatief zelfbeeld en ze voelen zich vaak schuldig of tekort schieten. Ze voelen zich mislukt en minder waard dan hun leeftijdgenootjes. Soms voelen ze zich zo ongelukkig dat ze niet meer willen leven en soms loopt dat uit op een zelfmoordpoging.

Moeilijk te herkennen

jongeren met een depressie doen vaak veel moeite om hun problemen te verbergen, waardoor het moeilijk kan zijn deze te herkennen. doordat de jongere zich zo rot voelt kan hij z'n best gaan doen om zichzelf met negatief gedrag te overschreeuwen. Hij doet dit niet bewust. Hij kan prikkelbaar zijn, onrustig, vijandig en agressief en maakt veel ruzie met iedereen in z'n omgeving.
Dit "afzetten tegen gedrag" komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Meisjes trekken zich eerder terug in zichzelf, worden stil , somber en angstig.
Jongeren met een depressie zijn ook vaak lusteloos en lamlendig. Ze nemen soms een houding aan van eindeloze verveeldheid en stralen uit dat ze niets of niemand nodig hebben. Ze halen slechte schoolresultaten, zorgen slecht voor zichzelf en vertonen asociaal gedrag.

Achtergronden van een depressie bij jongeren

Bij jongeren hangt een depressie vaak samen met de ingrijpende veranderingen in de puberteit. Maar ook andere factoren spelen vaak een rol.
Schokkende of traumatische gebeurtenissen bijvoorbeeld, zoals bijvoorbeeld een echtscheiding, mishandeling of het verlies van een dierbare.
Persoonlijke eigenschappen van jongeren en erfelijkheid spelen een belangrijke rol.

Hoe vaak komt het voor?

3-8 % van de jongeren tussen 12 en 18 jaar heeft een depressie. Het komt twee keer zo vaak voor bij meisjes als bij jongens.

Wat te doen?

Belangrijk is dat er voor de jongere iets gedaan wordt want de depressie heeft grote gevolgen voor de toekomst van de jongere. Zo kan hij door slechte schoolresultaten of vroegtijdige schoolverlating zijn toekomstkansen verkleinen. Ook ligt de kans op zelfmoord op de loer
Een jongere met een depressie zal vaak hulp van een volwassene weigeren, omdat hij wil proberen op eigen benen te staan. Toch is het belangrijk dat je als volwassene probeert de jongere te bereiken. Laat hem weten dat je bereid bent te luisteren, dat je probeert om hem te begrijpen. Biedt de jongere de ruimte om te praten, maar dring niet aan.

De behandeling

De behandeling zal net als bij volwassenen bestaan uit een combinatie van praten en pillen. Voor jongeren zijn er vaak speciale cursussen om samen met leeftijdgenoten om te leren gaan met je depressieve klachten en er grip op te krijgen. Zo'n cursus doe je samen met andere jongeren die ook een depressie hebben en daardoor vinden de jongeren vaak veel steun bij elkaar. De naam van zo'n cursus is bijvoorbeeld "stemmingmakerij" (15-19 jaar) en "grip op je dip" (18-24 jaar) en wordt gegeven bij een RIAGG of GGZ instelling bij jou in de buurt.Ook voor jongeren met vragen over een depressie geldt:

Met vragen over alles wat te maken heeft met de ziekte depressie of voor een luisterend oor kun je bellen met de Informatie- en advieslijn van het NFGV-Depressie Centrum
telefoon: 0900-9039039 (20 ct/min)
op werkdagen van 10-16uStuur me een e-mail!!!

Laatste wijziging op: 27-07-2005 15:16