Homepage | Borderline algemeen | Borderline voor Suzanne | Borderline volgens mijn psychiater | Borderline volgens mijn spv'er | VERS training | Verhalen van omstanders van iemand met Borderline | Stemmen horen | HEE !!! | Depressie | Depressie bij kinderen | Depressie bij jongeren | Depressie bij ouderen | Post partum depressie | Elektro Convulsie Therapie (ECT) | Neuro Linguistisch programmeren (NLP) | Gedichten | Kinderverhaaltjes


Depressie

Wat is een depressie?

Bijna alle mensen hebben wel eens een dip. Iedereen kent dat verschijnsel wel wanneer er tegenslagen zijn en alles even wat minder lijkt te gaan. Bij de meeste mensen trekt deze dip als vanzelf weer weg, maar bij sommige mensen blijft deze sombere stemming hangen. Hun hele leven wordt beheerst door deze somberheid en ze kunnen nergens meer plezier aan beleven Ze hebben geen energie meer om (leuke) dingen te doen en kunnen maar niet uit die dip raken. Wanneer deze dip weken tot maandenlang aanhoudt en mensen er in hun dagelijks leven onder lijden, spreken we van een depressie.

De twee belangrijkste kenmerken van een depressie zijn:
Daarnaast moet er nog sprake zijn van meerdere van de volgende symptomen:
Deze symptomen moeten tenminste twee weken het grootste gedeelte van de dag aanwezig zijn.

Soms gaat een depressie samen met andere gevoelens zoals lusteloosheid of angst en paniek. Sommige mensen zijn prikkelbaar en snel geﲲiteerd, vergeetachtig, hebben minder zin in seks. Sommige mensen huilen veel of juist weinig of hebben lichamelijke klachten waarvoor geen oorzaak gevonden kan worden.

Voor de officŽle DSM IV kenmerken van stemmingsstoornissen kunt u hier klikken.

Welke soorten depressie zijn er?

Er zijn verschillende soorten depressies:

Hoe vaak komt het voor?

De unipolaire depressie komt redelijk vaak voor. In Nederland lijden jaarlijks zo?n 800.000 mensen aan deze ziekte. Toch hoeft dit nog geen reŽel beeld te zijn en bestaat de kans dat het nog veel meer mensen treft want niet iedereen zoekt hulp en krijgt dus de juiste diagnose.

Hoe herken je een depressie?

Vaak is het moeilijk om een depressie te herkennen. Dit komt ook omdat een depressie zich bij iedereen anders uit. Vaak denkt men dat er iets anders aan de hand is en wordt er niet meteen aan een depressie gedacht. Ook is het zo, dat iedereen wel eens een dipje heeft en dat dat meestal wel vanzelf weer over gaat. Meestal weten we waardoor iemand somber is, maar bij een depressie lijkt het er vaak op dat deze begint zonder duidelijke aanleiding.
Bovendien kan het weken, maanden of zelfs jaren aanhouden. Verdriet kun je vergeten door afleiding te zoeken en leuke dingen te doen, maar bij een depressie lukt dat dus niet meer. Het is alsof je gevoel dood is.

Het ontstaan van een depressie.

Een depressie kan vele oorzaken hebben, maar meestal is het een combinatie van factoren. Bij bijna iedereen gaat het om een combinatie van eigenschappen en omstandigheden die tot een depressie leidt. Meestal is het niet mogelijk om een oorzaak aan te wijzen.
De belangrijkste biologische factor is erfelijkheid. In sommige families komt vaker een depressie voor dan in andere families. Sommige stoffen zoals bijvoorbeeld drugs en alcohol, medicijnen of hormonen kunnen een depressie in de hand werken. Dat geldt ook voor een aantal lichamelijke ziekten (zoals schildklier- en bijnierschorsafwijkingen, diabetes en hart en vaat ziekten).
Ook spelen neurotransmitters (overdrachtsstofjes in de hersenen) weer een belangrijke rol bij een depressie. Met name de rol van serotonine is groot!

De belangrijkste sociale factoren zijn verdrietige of schokkende gebeurtenissen in het (recente) verleden, die een depressie kunnen uitlokken. Zo kunnen dingen als rouw om een dierbare of een verhuizing leiden tot een depressie, zeker wanneer door deze gebeurtenis sociale contacten verloren gaan.

Tot slot zijn er ook nog psychische factoren. Zo is het per persoon afhankelijk of je depressief wordt of niet. Dat is voor een deel dus afhankelijk van je persoonlijke eigenschappen die je hebt. Het kan zijn dat twee mensen precies hetzelfde hebben meegemaakt en dat de een wel depressief wordt en de ander niet. Eigenschappen die een risico vormen voor het krijgen van een depressie zijn bijvoorbeeld een gering probleemoplossend vermogen, gering vermogen om verdriet te verwerken of om steun te vragen, weinig zelfvertrouwen, perfectionisme en faalangst en een streng geweten. En zelfs wanneer je een aantal van deze eigenschappen hebt wil dat nog niet zeggen dat je per definitie depressief wordt, maar de kans is groter dan wanneer je deze eigenschappen niet hebt.

Behandeling van depressie

Een depressie is vaak goed te behandelen. Wanneer een depressie niet behandeld wordt, duurt hij gemiddeld vier tot zes maanden, maar dat kan ook langer duren. Toch is dit helemaal niet nodig, omdat de meeste depressies goed zijn te behandelen.
Vaak wordt er gebruik gemaakt van een combinatie van praten en pillen. Wanneer dit echter niet goed genoeg werkt kan er worden overgegaan op
elektroshock therapie(ECT), maar dit zal een soort van "laatste redmiddel" zijn.
ECT is een behandeling waarbij de hersenen worden be﮶loedt door het toedienen van elektrische stroom. De behandeling wordt onder narcose uitgevoerd . Gedurende korte tijd worden er elektrische stroomstootjes door het hoofd gevoerd waardoor en er een samentrekking in de hersenen plaatsvindt (convulsie). Zo'n convulsie duurt maximaal twee minuten. Tijdens deze convulsies is de hersenactiviteit erg groot wat zich uit in spiertrekkingen.

Voor een winterdepressie lijkt lichttherapie de aangewezen behandeling. Hierbij volgt iemand een kuur waarbij met behulp van zeer sterk licht via de ogen het dag en nacht ritme direct wordt be﮶loedt.

Soms wordt er gekozen voor looptherapie. Hierbij wordt er zeer regelmatig hardgelopen, alleen of in groepsverband. Door het lopen komt de stof endorfine vrij, wat weer zorgt voor een betere gemoedstoestand.

Slaapdeprivatie is een methode waarbij iemand uit zijn slaap gehouden wordt om op die manier de stemming te beÔnvloeden, dit kan echter alleen binnen een interne opname gebruikt worden.

Ook wanneer een depressie verdwenen blijkt te zijn, kan deze later in het leven toch ineens weer opduiken. Veel mensen maken in hun leven dan ook meerdere depressies mee.

Anti-depressiva

Naast gesprekstherapie wordt er ook veel gebruik gemaakt van medicijnen, de zogenaamde antidepressiva. Er zijn vele soorten die onderling verschillen in mogelijke bijwerkingen. Bijwerkingen treden vaak meteen op, maar de anti-depressieve werking laat enkele weken (2 tot 4) op zich wachten. Vaak duurt het ook een tijd voor de juiste dosering gevonden is.

Antidepressiva zijn medicijnen die ervoor kunnen zorgen dat je stemming beter wordt en dat je angsten afnemen.In eerste instantie werden ze enkel gebruikt tegen depressies, maar tegenwoordig worden ze ook toegepast om angststoornissen tegen te gaan. Dat komt omdat de oorzaak van depressie en angst gezocht wordt in de neurotransmitter serotonine (en noradrenaline). Deze stoffen zorgen voor de communicatie tussen je hersencellen. Bij een depressie is er simpel gezegd een tekort aan serotonine en antidepressiva zorgen ervoor dat dit tekort wordt aangevuld.
Er zijn eigenlijk twee soorten antidepressiva, de klassieke (de zogenaamde tri-cyclische antidepressiva) en de modernere antidepressiva (de zogenaamde SSRI's). Het belangrijkste verschil is dat de laatste groep selectiever werkt en daardoor ook minder bijwerkingen heeft dan de klassieke middelen.


Met vragen over alles wat te maken heeft met de ziekte depressie of voor een luisterend oor kunt u bellen met de Informatie- en advieslijn van het NFGV-Depressie Centrum
telefoon: 0900-9039039 (20 ct/min)op werkdagen van 10-16u


Een forum voor partners/vrienden/kennissen van mensen met een depressie kunt u hier vindenVoor informatie over depressies kunt u terecht bij het NFGV Depressie Centrum.Stuur me een e-mail!!!

Laatste wijziging op: 05-09-2005 17:04