Homepage | Borderline algemeen | Borderline voor Suzanne | Borderline volgens mijn psychiater | Borderline volgens mijn spv'er | VERS training | Verhalen van omstanders van iemand met Borderline | Stemmen horen | HEE !!! | Depressie | Depressie bij kinderen | Depressie bij jongeren | Depressie bij ouderen | Post partum depressie | Elektro Convulsie Therapie (ECT) | Neuro Linguistisch programmeren (NLP) | Gedichten | Kinderverhaaltjes

Vers Training

 

Deze training is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het reguleren van emoties. Vaak komt dit voor bij borderline patiënten, maar dat hoeft niet persé het geval te zijn. Voorwaarde is dat de gevoeligheid voor emoties erg groot is, er zijn heftige reacties op situaties die emoties met zich meebrengen en er is een vertraagde terugkeer naar het basisniveau.

 

Het is een training van twintig wekelijkse bijeenkomsten van twee en een half uur. Er worden cognitief gedragstherapeutische technieken aangeboden waarin cursisten leren om hun emoties beter te reguleren. Er worden diverse vaardigheden aangeboden, maar de cliënt moet ook zelf zoeken naar vaardigheden die bij hem/haar zelf passen en werken.

 

De borderlineproblematiek wordt geschetst als kwetsbaarheid en wordt vergeleken met bijvoorbeeld suikerziekte,een kwetsbaarheid die je zelf zo goed mogelijk kunt leren reguleren.

 

De cursisten leren hun gevoelens, gedachten en gedrag te observeren en te beschrijven en houden dit dagelijks bij op een soort dagboek formulieren. Op die manier leren zij verbanden ontdekken tussen gevoelens en gedrag. Ze kunnen beter naar zichzelf en anderen verwoorden hoe het met hen gaat. Zo leren ze ook zien wanneer het mis dreigt te gaan en wanneer ze moeten ingrijpen. Ze leren irreële gedachten op te sporen en uit te dagen en uiteindelijk te veranderen. Ze leren hoe ze schadelijk gedrag (automutilatie of woede uitbarstingen of impulsief gedrag) kunnen vervangen door positiever gedrag en gedrag wat fijne consequenties heeft. Zo leren ze ook een heleboel ontspanningstechnieken.

 

Er is aandacht voor het volgen van een goede structuur in hun leven, dingen als op tijd opstaan, een dagstructuur aan brengen, eten, slapen , ontspanning komen allemaal aan de orde.

Ook op een verantwoorde manier omgaan met medicatie vormt een belangrijk onderdeel.

 

Naast de training moet de cursist een vaste behandelaar hebben, bij wie individuele problemen aan bod komen. In de groep worden alleen zaken besproken die direct tot de cursus verband houden. Daarnaast dient de cursist een steungroep samen te stellen, waarin hij personen opneemt die hij/zij op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in de cursus en over hoe het met hem/haar gaat. Op deze manier wordt er gestimuleerd om bij tijden van crisis (en het liefst al eerder) een beroep te doen op het sociale netwerk en minder op de hulpverlening.

 

 

Voor meer informatie:

Beschrijving per week:

Week 0:

De eerste kennismaking met de medecursisten en de cursusleiders. Zij leggen uit wat borderline is, dat het een kwetsbaarheid is waar je je bewust van moet worden.

Er wordt kennis gemaakt met de emotionele identiteitsschaal, een van de invullijsten die wekelijks terugkomt. Hierop vult de cursist nav een aantal stellingen in hoe hij/zij zich voelt. De score wordt ingevuld op een overzichtslijst, zodat gemakkelijk het verloop gezien kan worden gedurende de hele cursus.

Er worden diverse inventarisatielijsten ingevuld om te kijken hoe men nu in het leven staat.

 

Deel 1 van de cursus bestaat uit het krijgen van het besef dat het een kwetsbaarheid is.

 

Week 1:

Deze bijeenkomst wordt besteedt aan cognitieve schema’s die iedere mens heeft en die er voor zorgen dat je op een bepaalde manier naar de wereld kijkt. Je hebt functionele schema’s die nuttig zijn en je helpen en je hebt disfunctionele schema’s die je eigenlijk alleen maar tot last zijn. De belangrijkste drie spoor je op en worden op een groot vel geschreven.

 

Deel 2 van de cursus bestaat uit het aanleren van de emotie regulatievaardigheden.

 

Week 2:

In deze bijeenkomst komt de eerste vaardigheid aan bod: het observeren. Uitgelegd wordt wat observeren inhoudt en hoe je dat doet. Verder wordt de checklist vaardigheden geïntroduceerd, die ook iedere week terug gaat komen. Hierop kunnen de cursisten aangeven of en hoe ze bezig zijn geweest met hun vaardigheden

 

Week 3 en 4:

In deze bijeenkomsten komt de tweede vaardigheid aan bod: het beschrijven. Omdat dit nogal veel omvat wordt dit uitgesplitst in twee bijeenkomsten.

 

Week 5, 6 en 7

In deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de derde vaardigheid: het uitdagen van je gedachten tijdens een emotionele episode.

 

 

Week 8 en 9:

In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de vierde vaardigheid: participeren. Hiermee wordt bedoeld, wat kun je nou doen om je emotionele episode te beïnvloeden.

 

Week 10:

In deze bijeenkomst leren de cursisten de laatste vaardigheid: het hanteren van het probleem. Wat doe je tijdens een episode.

 

Deel drie bestaat uit het aanleren van gedragsvaardigheden.

 

Week 11:

Deze bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan de vaardigheden eten en slapen. Hoe gaat het slapen? Veel of weinig, slecht of goed en hoe kun je dit veranderen. Hoe gaat het eten, regelmatig, veel goed; last van eetbuien? Hoe kun je hier verandering in aanbrengen.

 

Week 12:

Deze bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan sport, vrije tijd en lichamelijke gezondheid. Er wordt gekeken hoe men hier nu in staat en hoe men hierin zou kunnen investeren.

 

Week 13:

In deze bijeenkomst wordt er gekeken naar manieren om zelfverwonding te kunnen vermijden.

 

Week 14:

Dit is een soort tussentijdse evaluatie en er wordt gekeken naar hoe het tot nu toe gaat. Wat heb je geleerd en hoe kun je dit wel of niet toepassen.

 

Week 15 en 16:

In deze bijeenkomsten komen de intermenselijke relaties aan bod. Er wordt uitgelegd wat relaties zijn, hoe dit normaal gesproken gaat bij mensen met ERS. En in de tweede bijeenkomst wordt gekeken hoe de grenzen op dit moment zijn gesteld en hoe je zou willen dat ze zijn. Ook wordt er kort bij stilgestaan hoe je dat zou kunnen aanpakken.

 

Week 17:

Dit is de laatste bijeenkomst. Hier worden alle vragenlijsten van de eerste bijeenkomst nog eens ingevuld zodat er een vergelijking kan worden gemaakt tussen het moment van binnenkomst en het moment van vertrek.

 

Week 18 en 19:

Kunnen gebruikt worden als uitloopweken of om een extra vraag vanuit de cursisten te bespreken.

 

Eén keer in de cursus wordt iedereen gevraagd een steungroeplid mee te nemen zodat deze een duidelijk beeld krijgen van hoe het erin de cursus aan toe gaat.

Wekelijks wordt er een verschillende ontspanningsoefening aangeboden, waaruit de cursisten kunnen kiezen wat bij hen past en wat niet, zodat ze er thuis mee kunnen oefenen.

 

De wekelijks terugkomende emotionele identiteitsschaal staat ook wel bekend als het pannetjes model. Dit model bestaat uit vijf pannetjes.

pannetje één is een rustig pannetje, niks aan de hand,

Pannetje twee dan begint het wat warmer en onrustiger te worden, pannetje drie wordt heet en er ontstaan bellen.

Pannetje vier kookt en

pannetje vijf kookt over (en barst dus uit).

 

Dit is een methode om je gevoelens te beschrijven. Je gaat uit van de hoogste waarde waar je in hebt gezeten en gaat dan terugredeneren.

Dit doe je per pannetje aan de hand van vier G’s:

Gebeurtenis

Gedrag

Gevoel

Gedachten

 

Zie voor een uitgewerkt voorbeeld hiervan:

 

 

Inmiddels is er ook een VERS 2. Deze heb ik niet zelf gevolgd. Maar als iemand daar iets over wil zeggen, dan sta ik daarvoor open!

 

Stuur me een e-mail!!!

 

Laatste wijziging op: 03-10-2008 17:22