Homepage | Borderline algemeen | Borderline voor Suzanne | Borderline volgens mijn psychiater | Borderline volgens mijn spv'er | VERS training | Verhalen van omstanders van iemand met Borderline | Stemmen horen | HEE !!! | Depressie | Depressie bij kinderen | Depressie bij jongeren | Depressie bij ouderen | Post partum depressie | Elektro Convulsie Therapie (ECT) | Neuro Linguistisch programmeren (NLP) | Gedichten | Kinderverhaaltjes

Borderline algemeen

Borderline, wat is het?

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Een persoonlijkheidsstoornis is een diepgewortelde, langdurig aanwezige stoornis, die als het ware in iemand is ingebakken. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben hardnekkige problemen met zichzelf of met anderen en kunnen in andermans ogen vreemd gedrag vertonen.

De naam borderline is in het begin van de vorige eeuw ontstaan. Het is een complexe stoornis, met veel verschillende aspecten/symptomen. Psychiaters en psychologen wisten toen niet goed hoe ze deze psychische verschijnselen moesten indelen en noemden het borderline --> op de grens van een psychose en een neurose. Tegenwoordig is borderline dus ingedeeld bij de persoonlijkheidsstoornissen.

Persoonlijkheidsstoornissen zijn weer ingedeeld in verschillende clusters:

Van Borderline is sprake als je voldoet aan tenminste vijf van de negen kenmerken. Die kenmerken zijn, kort gezegd:

Voor de officiële uitgebreide DSM IV criteria kun je hier klikken.


Borderline is moeilijk te diagnosticeren omdat het zo'n complexe stoornis is. Vaak is er tegelijkertijd sprake van nog een andere psychische stoornis. Zo zie je vaak dat mensen ook last hebben van depressie, een angststoornis, ADHD of verslavingsproblemen. Ook kan het soms moeilijk zijn om BPS te onderscheiden van een zeer heftige puberteit. Tijdens de puberteit kunnen namelijk dezelfde symptomen zich voordoen. Toch mag je in dit geval niet spreken van een persoonlijkheidsstoornis aangezien de persoonlijkheid dan nog niet ten volle ontwikkeld is. Over het algemeen zegt men dat men vanaf 18 jaar een persoonlijkheidsstoornis mag diagnosticeren (hiervoor mag men wel zeggen dat het een stoornis in wording is). Sommigen zetten deze grens zelfs op 21 jaar.


Iedere mens zal een aantal kenmerken wel herkennen bij zichzelf. Toch wil dat niet zeggen dat er ook sprake is van een stoornis. Bij een persoonlijkheidsstoornis gaat het om een diepgaand patroon wat langdurig aanwezig is en heel moeilijk te veranderen. Bovendien moet het je dagelijks functioneren belemmeren.

Wie kan Borderline krijgen?
Borderline komt vaak voor het eerst tot uiting tussen de 18 en 25 jaar. In deze levensfase vinden er grote veranderingen plaats op het gebied van relaties, wonen, leren en werken. Vaak zijn de problemen tussen de 20 en 30 jaar het heftigst. Voor veel mensen geldt dat ze na hun 30e in een wat rustiger vaarwater komen, maar ook hierover zijn de meningen verdeeld en soms zegt men ook wel dat dit voor na het 40e levensjaar geldt.


Borderline komt 4x zoveel voor bij vrouwen als bij mannen. Of dit helemaal waar is, is maar de vraag. Mannen reageren op een andere manier. Bij mannen wordt de stoornis minder snel herkend, doordat ze vaak met agressie en verslaving te maken krijgen en op die manier met politie/justitie of verslavingszorg in aanraking komen.

Vrouwen komen eerder bij de GGZ terecht als gevolg van zelfbeschadiging, depressie, angst- of eetstoornissen. Daar komt ook nog eens bij dat vrouwen in het algemeen eerder hulp zoeken bij hun problemen dan mannen.

In Nederland zijn er ongeveer 150.000 mensen die borderline hebben. Geen twee Borderliners zullen overigens hetzelfde zijn.

Oorzaken van Borderline
Over de oorzaken van Borderline is nog niet zo heel veel bekend. Wel denkt men dat het gaat om een samenspel van aanleg en omgevingsfactoren.
Zo zijn er wel aanwijzingen dat bijvoorbeeld de aanleg voor impulsiviteit en stemmingswisselingen in de hersenen al aanwezig is.

Hersenen communiceren met elkaar via overdrachtsstofjes die neurotransmitters worden genoemd. Bij Borderline speelt met name de neurotransmitter Serotonine een belangrijke rol. Een tekort aan serotonine kan zorgen voor een depressieve stemming.

Bij mensen met Borderline worden prikkels op een andere manier verwerkt, waardoor deze mensen op een andere manier denken, voelen en handelen, dan andere mensen.

Naast deze biologische factoren speelt ook de omgeving een belangrijke rol. Vaak hebben mensen met Borderline in hun jeugd zich angstig of onveilig gevoeld. Dit zou kunnen zijn door bijvoorbeeld sexueel misbruik , mishandeling of verwaarlozing.
iedereen heeft een bepaalde hoeveelheid aandacht, begrip , liefde en bevestiging nodig. Mensen met Borderline hebben vaak zelf het gevoel dat zij hierin tekort gedaan zijn, terwijl andere gezinsleden dit heel anders kunnen hebben ervaren.

Het is dus niet zo dat iedereen met Borderline sexueel misbruikt, mishandeld of emotioneel verwaarloosd is en andersom is het ook niet zo dat iedereen die dit soort dingen in zijn verleden heeft meegemaakt ook later Borderline zal krijgen.

Borderline steekt vaak de kop op in een periode met veel veranderingen die voor een zekere dosis stress of spanning kunnen zorgen. Het lijkt erop dat Borderline vaker voorkomt in Westerse landen. Een verklaring hiervoor zou gevonden kunnen worden in de individualistische sfeer. Er is minder bescherming van familie of religieuze verbanden. De Westerse maatschappij stelt hoge eisen en mensen zijn voor een groot deel op zichzelf aangewezen.

Behandeling van Borderline
De eerste stap in de behandeling is het stellen van de juiste diagnose. Dit moet gebeuren door een deskundige, omdat Borderline een heel complexe stoornis is.

De volgende stap is het terugdringen van de ernstigste verschijnselen zoals verwardheid, zelfbeschadiging of misbruik van alcohol of drugs. Pas daarna kunnen de onderliggende problemen worden aangepakt.

Het doel van de behandeling is dat iemand stabieler wordt en meer greep krijgt op zijn leven. Concreter wil dat zeggen: minder ups en downs, minder impulsieve beslissingen en betere relaties met anderen, maar ook het beter om leren gaan met teleurstellingen, minder diep in de put raken en leren relativeren.

De behandeling zal vaak bestaan uit een combinatie van praten en pillen.
Voor veel mensen met Borderline is het moeilijk om een vertrouwensband op te bouwen (met bijvoorbeeld de hulpverlener). Hier zal dan ook veel tijd in gaan zitten en dit zal gepaard gaan met de nodige ups en downs. Hoe lang een behandeling duurt is moeilijk te zeggen en is afhankelijk van de ernst van de problemen.


Verschillende behandelvormen

Medicijngebruik bij Borderline
Er zijn geen medicijnen die Borderline kunnen genezen, wel kunnen medicijnen soms helpen om de verschijnselen te verminderen.
Over het algemeen worden vier soorten medicijnen gebruikt voor de behandeling van Borderline.

De laatste twee middelen kunnen echter zéér verslavend werken en worden daardoor als het even kan slechts voor een korte periode voorgeschreven.

De diagnose Borderline, en nu????
Tja, wanneer je te horen krijgt dat je borderline hebt, dan kan dat een aantal dingen met je doen.
Je wereld kan instorten, omdat je denkt dat je iets hebt waar je de rest van je leven aan vast zit. Een ziekte die niet is te genezen en waar je simpelweg mee om zult moeten leren gaan (hoe simpel dat ook mag klinken). Maar het kan ook zijn dat eindelijk de stukjes van de puzzel op zijn plaats gaan vallen en dat je een enorme zucht van opluchting kunt slaken. Eindelijk zie je het verband tussen bepaalde dingen, je ervaart dat je niet de enige bent die op een bepaalde manier doet, denkt en voelt en je komt tot de ontdekking dat je je al die tijd niet hebt aangesteld met je klachten, maar dat het een serieus probleem is wat je hebt en waar nu eindelijk iets aan gedaan kan gaan worden!

De toekomst van mensen met Borderline is natuurlijk geheel verschillend en afhankelijk van een aantal factoren. Sommige mensen zullen erin slagen om een studie af te ronden en een baan te vinden en te houden, anderen slagen hier niet in en zullen gebruik moeten maken van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Maar hoe je het ook wendt of keert. Je bent het zelf die iets van je leven moet maken!!! Jij bent degene die jouw leven zin geeft en niemand anders!

Probeer de dingen zo optimistisch mogelijk te benaderen. Borderliners zijn sterren in het negatief denken, maar wanneer je negatief denkt, trek je jezelf ook mee in een negatieve bui en hoe dieper je daarin terecht komt, hoe hoger de terugweg uit het dal is.

En onthoud; iemand IS geen borderliner, iemand HEEFT Borderline. Bovenal is iemand mens, die een stoornis heeft. Maar je bent meer dan je stoornis!

Je kunt hier lezen hoe Borderline er voor Suzanne uit ziet.


Interessante links

Voor meer informatie, vragen of een luisterend oor kun je altijd terecht bij de Stichting Borderline.

Voor meer informatie over borderline kun je terecht op de borderline startpagina . of op de borderline startkabel

Voor informatie over het behandelaanbod voor Borderliners of hun familie heeft Triade een sociale kaart opgezet. 


 

 

 

Stuur me een e-mail!!!

 

Laatste wijziging op: 17-09-2013 16:28